حضور سدکو در یازدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت با تمرکز بر بومی‌سازی تجهیزات تخصصی صنعت نفت در تاریخ 22 آذرماه 1398 در اهواز برگزار شد و تا تاریخ 25 آذر ماه ادامه داشت. شرکت سدکو به عنوان یکی از تولیدکنندگان تجهیزات بازرسی درون لوله، با اتکا بر دانش ملی و متخصصین جوان و پرتلاش داخلی در این نمایشگاه حضور پیدا کرد. شرکت سدکو در این نمایشگاه میزبان مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت‌های بهره‌بردار کارون، مارون، گچساران، آغاجاری و مسجد سلیمان بوده‌است.
دستگاه داده‌بردار خط لوله PCM به‌عنوان اولین داده‌بردار تخصصی خطوط لوله ساخت ایران که توانایی داده‌برداری به مدت 250 ساعت را دارد، مورداستقبال مدیران و تصمیم‌گیران صنعت نفت و گاز قرار گرفت. در این نمایشگاه به معرفی برنامه‌های آتی شرکت سدکو نیز پرداخته‌شد. 

شرکت سدکو در نمایشگاه نفت اهواز

حضور شرکت سدکودر نمایشگاه نفت اهواز 

 

مهندس باهنر مدیرعامل شرکت سدکو

                  حضور مهندس باهنر مدیرعامل شرکت سدکو در نمایشگاه

 

رونمایی از دستگاه داده بردار PCM+14 در نمایشگاه

 

             بازدید دکتر محمدی مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب از غرفه سدکو 

 

بازدید مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان

    بازدید دکتر پورهنگ مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 

 

مهندس کوتی مدیر تولید مناطق نفتخیز جنوب

بازدید مهندس کوتی مدیر تولید مناطق نفتخیز جنوب

 

  تیم مدیریت شرکت های بهره برداری نفت و گاز مارون و گچساران 

 

 بازدید دکتر مفیدی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون   

 

بازدید مهندس دقیقیان رئیس بازرسی مناطق نفتخیز جنوب         

             

امید است که با حمایت مسئولین و مدیران داخلی، صنعت نفت ایران و تجهیزات تخصصی مرتبط روز به روز پیشرفت نموده و به خودکفایی برسد تا نام ایران و دانش ایرانی در سطح جهانی مطرح شود.امید است که با حمایت مسئولین و مدیران داخلی، صنعت نفت ایران و تجهیزات تخصصی مرتبط روز به روز پیشرفت نموده و به خودکفایی برسد تا نام ایران و دانش ایرانی در سطح جهانی مطرح شود.