google-site-verification=q-GccQGuRvKWzIjXdNz08i1DO8W939MT4IFWl821da0

بهره‌برداری با اطمینان، با گواهی ضدانفجاری ATEX

گواهی ضدانفجاری ATEX، برای دستگاه های قابل انفجار در فضاهای انفجاری، صادر می شود. این گواهی با توجه به تست های انفجاری و بررسی نقشه های ساخت، صادر می شود که در نهایت بهره بردار را نسبت به منفجر نشدن دستگاه در محیط های انفجاری مطمئن می سازد. شرکت سدکو دستگاه های خود را با توجه به استانداردهای موردقبول ATEX طراحی می کند. اگر بهره بردار تمایل به خرید دستگاه مطابق با گواهی ATEX داشته باشد، سدکو نسبت به دریافت گواهی اقدام نموده و طی 3-5 ماه گواهی ATEX صادر شده را به بهره بردار تحویل می دهد. دریافت گواهی ATEX، بسیار به صرفه تر و کم هزینه تر از هزینه های آتی دستگاه بدون گواهی aTEX می باشد.
بیشتر بخوانید

بلاگ پارس سدکو

بلاگ پارس سدکو، تلاش بر ارائه دانش تخصصی روز در حوزه بازرسی خطوط انتقال نفت و گاز دارد و همواره این موضوع را رسالت خود دانسته و در این عرصه قدم خواهدبرداشت. محور اصلی مطالب این بلاگ، بررسی و معرفی قابلیت‌ها و توانایی‌های ابزار و استانداردهای بازرسی درون خطوط لوله می‌باشد. امید است تا بتوانیم قدمی هرچند کوچک برای افزایش دانش فنی در سطح کشور برداشته و با گسترش دانش فنی، کشور عزیزمان را به خودکفایی برسانیم.