خودکفایی در بازرسی نیمه هوشمند خطوط

توسعه‌ي خطوط لوله‌ی نفت و گاز به خصوص در قسمت‌های عمیق دریا چالش‌های طراحی، ساخت، نگهداری و بازرسی خطوط لوله را افزایش داده است. از طرف دیگر طراحی و شرایط عملیاتی سیستم‌های خط لوله‌ تغییرات قابل‌توجهی کرده است! مانند نرخ شدید جریان در قسمت‌های شیب‌دار لوله. باتوجه به اهمیت بالای خطوط لوله و پیامدهای ناشی از خرابی آن، پاکسازی و بازرسی این خطوط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. عملیات ثبت داده می‌تواند به دو شیوه هوشمند و نیمه‌هوشمند انجام شود. در روش هوشمند یک پیگ هوشمند وارد خط لوله شده و عملیات ثبت‌ داده‌های مرتبط با جداره‌ی خطوط لوله را انجام می‌دهد. در روش نیمه‌هوشمند یک سیستم اکتساب داده (Data Logger) درون یک پیگ ساده قرار می‌گیرد و وظیفه‌ي ثبت داده‌های مرتبط با عملکردی پیگ و شرایط سیال جاری در خط لوله را نشان می‌دهد.

شرکت سدکو همگام با فناوری‌های روز دنیا سعی در توسعه‌ي یک ارزیاب شرایط خط لوله (PCM) داشته که قابل‌رقابت‌ با نمونه‌های خارجی موجود در بازار، مانند دستگاه ثبت داده‌های PDL محصول شرکت روزن است. در حالی که تخمین محل دقیق داده‌های متناظر در دستگاه‌های ثبت داده‌ای مانند PDL تنها در صورتی امکان‌پذیر است که سرعت پیگ‌رانی مشخص و ثابت باشد، شرکت سدکو با توسعه‌ي چرخ‌ ادومتر برای دستگاه PCM امکان تعیین محل دقیق داده‌ها را فراهم می‌کند. از این رو ادعا می‌شود که PCM قابل‌رقابت با نمونه‌های خارجی مانند PDL بوده و از بعضی جهات حتی کارایی بهتری دارد.

خودکفایی ملی در حوزه تجهیزات بازرسی