بهره‌برداری با اطمینان، با گواهی ضدانفجاری ATEX

گواهی ضدانفجاری ATEX، یکی از گواهی‌های مهم می‌باشد که در راستای اطمینان از ضدانفجار بودن دستگاه‌ (به خصوص دستگاه‌های الکترونیک که احتمال انفجار در فضاهای انفجاری در آن‌ها بیشتر است)، توسط شرکت‌های تحت لیسانس صادر می‌شود. از مهم‌ترین شرکت‌های صادر کننده این گواهی در ایران، شرکت EPIL و Tuvnord می‌باشند. 

قدم اول در دریافت گواهی ATEX، طراحی و ساخت دستگاه موردنظر برمبنای استانداردهای IEC60079-0، IEC60079-1 و IEC60079-11 و دیگر استاندارهای مهم در ساخت ادوات الکترونیکی می‌باشد. پس از ساخت دستگاه، دستگاه به شرکت‌های تحت لیسانس صادر کننده گواهی ارسال شده و طی مدت 3-5 ماه پس از انجام تست های انفجار، نتیجه اعلام و درصورت ضدانفجار بودن دستگاه، گواهی برای دستگاه صادر می‌شود.

گواهی ضدانفجاری ATEX

شرکت سدکو دستگاه داده بردار خط لوله PCM را مطابق استانداردهای ATEX طراحی کرده است و در صورت تمایل بهره‌بردار، نسبت به دریافت این گواهی از شرکت‌های تحت لیسانس صادرکننده، اقدام می کند.