بازارسازی و توسعه فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت و گاز

در راستای توجه به توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ، پژوهشگاه صنعت نفت با شرکت توسعه طرح‌های نفت و گاز فراب، تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. این تفاهم‌نامه با رویکرد ارزیابی و تشخیص توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به تامین نیازهای آزمایشگاهی امضا شده است.

همکاری برای بازارسازی و توسعه فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های استارت‌آپی و برقراری ارتباط با متقاضیان و بهره‌برداران در صنایع نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی، از موضوعاتی است که طبق این تفاهم‌نامه قرار است پیگیری شود.

در کنار این موضوع، پژوهشگاه صنفت نفت نیز قرار است نیازهای فناورانه صنعت را شناسایی، فناوری‌های موجود را رصد و با هدف ورود محصول فناورانه به بازار مصرف،همکاری در مراحل مختلف تجاری‌سازی را با شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار دهد.

شرکت توسعه طرح‌های نفت و گاز فراب، پس از امضای این تفاهم‌نامه، بخشی از امکانات خود را به گروه‌های نوپا برا یتوسعه محصول فناورانه و ارائه خدماتی همچون مانیتورینگ، مشاوره و شناسایی گروه‌های مستعد برای شکل‌گیری استارتاپ‌ها و توانمندسازی آن‌ها اختصاص داده‌است.

لینک کامل خبر

پژوهشکده صنعت نفت