خودکفایی و خوداتکایی، از برنامه های شرکت انتقال گاز ایران در سال جهش تولید

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، سعید توکلی، با اشاره به اهمیت خودکفایی در سال جهش تولید، اظهار داشنتد: «از آنجا که بزرگترین ماموریت و وظیفه شرکت انتقال گاز ایران، انتقال پاک،امین، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی در کل کشور است، دانش‌محور ساختن اقدامات این شرکت، امکان اختلال در روند این ماموریت و وظیفه بسیار گسترده و حائز اهمیت را به صفر می‌رساند.»

در همین راستا ایشان اشاره به اهمیت خوداتکایی و خودکفایی نموده و بیان داشتند که خودکفایی و خوداتکایی در صنعت گاز به هیچ وجه تعطیلی‌بردار نیست. بر همین اساس شرکت انتقال گاز ایران در سال 99 تلاش بر انجام فازهای بعدی این شرکت با همکاران و توان داخلی خود شرکت خواهد داشت. 

البته ایشان به موضوع پاندمی کووید-19 نیز اشاره نمودند: «باید پذیرفت که شرایط مثل سال گذشته نمی‌باشد و علاوه بر شرایط تحریم، این پاندمی نیز بر تمامی بخش‌های صنعت، فراسیستم، اقتصاد کلان و ... تاثیرگذار خواهد بود. » ایشان در پایان به اهمیت مسئولیت‌پذیری هر بخش و هر سازمان در برابر تک تک این موضوعات اشاره نمودند و بیان کردند که باید علاوه بر توجه به محدودیت‌های موجود، فعالیت‌ها و ماموریت‌های خود را به‌ گونه‌ای تنظیم کنیم تا در مسیر شعار جهش تولید در سال 99 و برمبنای واقعیت گام برداریم.

لینک کامل خبر

سعید توکلی - مدیرعامل انتقال گاز ایران