ترغیب پالایشگاه‌های گازی بر استفاده از کالاهای فناورانه و حمایت از دانش‌بنیان‌ها

به گزارش خبرگزاری شانا، حمید نجفی، رئیس امور تخصصی بازرگانی کالای شرکت ملی گاز به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و جوان به‌عنوان یکی از وظایف امور تخصصی و بازرگانی اشاره نموده است. ایشان کار اصلی این واحد را شناسایی همه منابع و شرکت‌هایی که چه در داخل ایران به امر تولید مشغول می‌باشند و یا تامین کالا را بر عهده دارند و چه شرکت‌هایی که خارج از ایران هستند و در تولید و تامین کالا نقش دارند، می‌باشد. سپس این واحد مطابق با استاندادها، کالاهای این شرکت‌ها و نیز خود شرکت‌ها را براساس رتبه‌های حقوقی و بازرگانی ارزیابی کرده و پس از گرفتن رتبه، وارد فهرست AVL (وندورلیست) می‌نماید.

با توجه به این موضوع که شرایط تحریم، واردات کالاهای خارجی را با مشکل مواجه کرده است، خوشبختانه این موضوع سبب شده است که تولیدکننده داخلی کشور، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و کالاها و تجهیزاتی که امکان وارد نمودنشان وجود ندارد، در داخل کشور تولید نماید. 

کمک‌های این واحد به شرکت‌های دانش‌بنیان هم به صورت مالی و هم به صورت صدور مجوز می‌باشد. از طرفی با تلاش‌های شرکت ملی گاز، پالایشگاه‌های گاز نیز به استفاده از توانمندی این شرکت‌ها ترغیب شده‌اند.

در انتها ایشان نسبت به رشد و شکل گیری بیشتر تولید کالاهای مودرنیاز صنعت نفت و گاز در داخل کشور، اظهار امیدواری نمودند و این امر را مستلزم تلاش همه واحدهای متولی با یکدیگر دانستند.

لینک کامل خبر در خبرگزاری شانا

حمید نجفی- رئیس امور تخصصی بازرگانی کالای شرکت ملی گاز