حضور شرکت پارس‌سدکو در اولین نمایشگاه دستاوردهای شناسا​​​​​​​

شرکت‌های جوان و استارتاپی در چندسال اخیر تبدیل به کانون توسعه نوین ایران شده‌اند. نمایشگاه‌های فناوری و نوآوری فرصتی است که شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌دار با شرکت‌های جوان و سرمایه‌پذیر آشنا شوند و بر بستر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، این شرکت‌ها رشد نمایند و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی مهیا گردد.
شرکت پارس‌سدکو با حضور در اولین نمایشگاه دستاوردهای شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) به‌عنوان تنها شرکت فعال در زمینه صنعت نفت و گاز در مجموعه شناسا، روند توسعه محصولات خود در حوزه بازرسی خطوط لوله را ارائه نمود. شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد از جمله هولدینگ گسترش انرژی پاسارگاد و فناپ از این نمایشگاه بازدید کردند.

نمایشگاه دستاوردهای شناسا در دانشگاه خاتم

غرفه شرکت سدکو در نمایشگاه شناسا

بازدید دکتر کباری از غرفه سدکو

بازدید هیئت مدیره شرکت فنآپ از دستاوردهای سدکو