نشت یاب خطوط لوله

نشتی در خطوط لوله همواره عواقب جدی دربرداشته‌است. عواقبی هم‌چون آلودگی محیط‌زیست، آسیب‌های انسانی، خسارات مالی، آسیب‌ به اعتبار بهره‌برداران و ... که هرکدام به نوبه خود هزینه‌های نگهداری را بالا میبرد. در خطوط لوله و انتقال نفت و گاز هر نوع نشتی منجر به هدر رفت سرمایه‌ای عظیم می‌گردد که در صورت عدم اقدام به‌موقع منجر به هزینه‌های محیط‌زیستی نیز می‌گردد. به‌منظور جلوگیری از این خطرات، باید آسیب به خطوط لوله و نشتی خطوط به سرعت تشخیص داده‌شود. از طرفی باید مکان نشتی به دقت تعیین شود تا عملکرد تعمیر و پاک‌سازی سریع‌تر و موثرتر عمل کند.
برای تشخیص پدیده نشتی در خطوط لوله از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که هر کدام از آنها دارای دقت متفاوتی برای تخمین میزان نشتی و محل آن هستند.
شرکت پارس‌سدکو تحقیقات بسیاری در این حیطه داشته و در حال گسترش روشی نوین و کارا برای نشت یابی خطوط لوله می‌باشد. نشت یاب شرکت پارس‌سدکو، با استفاده از طراحی بدنه خاص خود و ارزیابی میزان افت فشار در حین عبور پیگ در داخل خط لوله میتواند نشتی با الگوهای خاص را کشف نماید. محل ایجاد این نشتی نیز بر اساس محاسبه میزان مسافت طی‌شده توسط پیگ با استفاده از چرخ‌های ادومتر قابل جانمایی است.
دستگاه نشت‌یاب شرکت پارس‌سدکو در مرحله آزمایش میدانی و اصلاحات نهایی می‌باشد. امید است که به‌زودی این محصول آماده استفاده در خطوط لوله باشد و بدین وسیله از هدررفت منایع کشورمان جلوگیری به‌عمل بیاید.
​​​​​​​

نشت یاب شرکت پارس‌سدکو، با استفاده از طراحی بدنه خاص خود و ارزیابی میزان افت فشار در حین عبور پیگ در داخل خط لوله میتواند نشتی با الگوهای خاص را کشف نماید. محل ایجاد این نشتی نیز بر اساس محاسبه میزان مسافت طی‌شده توسط پیگ با استفاده از چرخ‌های ادومتر قابل جانمایی است.

اگر به یک نشت‌یاب نیاز دارید، می‌توانید با ما تماس بگیرید تا از آخرین وضعیت این محصول خبردار شوید.