شرکت سدکو در عرصه تولید ادوات بازرسی درون خطوط لوله در حوزه صنعت نفت و گاز فعال می باشد.

شرکت پارس‌سدکو

شرکت پارس سدکو (توسعه انرژی پایدار پارس) افتخار دارد که خود را عضوی از صنعت نفت و گاز کشور بداند که توانسته‌است قدمی در راستای توسعه پیگرانی کشور بردارد. پارس‌سدکو با بهره‌گیری از متخصصان و با هدف توسعه صنعت ملی کشور، از سال 1392 فعالیت خود را در حوزه صنعت بازرسی خطوط لوله انتقال نفت و گاز آغاز نموده‌است. با توجه به هزینه‌های بالای بازرسی خطوط لوله به‌وسیله پیگ‌های هوشمند، شرکت پارس‌سدکو  در سال 1394 اقدام به طراحی و ساخت دستگاه (PCM (Pipeline Condition Meter کرده‌است که توانسته کمک بزرگی به هوشمندسازی عملیات تمیزکاری خطوط لوله باشد. دستگاه PCM در این مدت اعتماد و تایید صاحب‌نظران این عرصه، همچون مدیریت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (IOPTC)، سرپرست مدیریت و پژوهش شرکت ملی نفت، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و دیگر مسئولان مرتبط را جلب نموده‌است. هدف این شرکت ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های مرتبط در این حوزه با بهترین کیفیت و در زمان مطلوب می‌باشد که امید است بتواند نیازهای کشور را همپای بهترین‌های صنعت جهانی تامین نماید.​​​​​​​

شرکت سدکو در عرصه تولید ادوات بازرسی خطوط لوله در حوزه صنعت نفت و گاز فعال می باشد.

ماموریت ها و چشم اندازها

شرکت پارس‌سدکو، همواره و از بدو پیدایش خود بدنبال توسعه و ارتقای سطح دانشی و فنی در صنایع مختلف نفت و گاز و انرژی بوده‌است و تلاش می‌کند که بتواند ظرفیت های دانشی، مهندسی و همچنین تجهیزاتی را در کشور گسترش‌دهد. ماموریت پارس‌سدکو، توسعه یکپارچه و ارتقای جایگاه ایران در تمامی حوزه‌های تولیدی و خدماتی می‌باشد.​​​​​​​

در چشم انداز کوتاه‌مدت، سدکو قصد دارد تا در زمینه خدمات مربوط به خطوط لوله، به یکی از برندهای معتبر منطقه تبدیل شود و بتواند با کارفرمایان و پیمانکاران بزرگ خطوط لوله همکاری داشته‌باشد. چشم انداز بلندمدت پارس سدکو نیز تبدیل شدن به یک برند ایرانی معتبر می‌باشد که توانسته‌باشد در توسعه فنی و دانشی کشور جایگاه خاصی پیداکرده و در زمینه‌های مختلف نفت و گاز و انرژی و هم‌چنین بخش‌های خدماتی و انسانی فعالیت‌های ممتاز و ارزنده‌ای انجام دهد.

شرکت پارس‌سدکو، همواره و از بدو پیدایش خود بدنبال توسعه و ارتقای سطح دانشی و فنی در صنایع مختلف نفت و گاز و انرژی بوده‌است و تلاش می‌کند که بتواند ظرفیت های دانشی، مهندسی و همچنین تجهیزاتی را در کشور گسترش‌دهد. ماموریت پارس‌سدکو، توسعه یکپارچه و ارتقای جایگاه ایران در تمامی حوزه‌های تولیدی و خدماتی می‌باشد.​​​​​​​

مسیر پارس سدکو

مسیر شرکت پارس سدکو همواره پر از فراز و نشیب بوده است. شرکت پارس سدکو از سال 1392 تاسیس شده است و شروع به مطالعه بر روی دانش های فنی نموده است. در نهایت این شرکت با تمرکز بر بخش بازرسی خطوط لوله، مطالعات اولیه برای ساخت دستگاه PCM را شروع نموده است.