google-site-verification=q-GccQGuRvKWzIjXdNz08i1DO8W939MT4IFWl821da0

نرم افزار و اپلیکیشن​​​​​​​

تحلیل داده یک فرایند عملیاتی سرشار از داده‌هایی است که کاوش بر روی آنها می‌تواند اطلاعات مهمی را در اختیار کاربر قرار دهد. در عصر جدید که آن‌ را عصر اطلاعات می‌نامند توسعه فناوری‌های اطلاعاتی، توسعه ادبیات تحلیل داده بزرگ، توسعه نرم‌افزارهای مدیریت دانش و گسترده شدن ابزارهای داده‌کاوی صنایع را به استفاده روزافزون از داده‌های عملیاتی ترغیب نموده است. داده‌های عملیاتی برای تبدیل شدن به اطلاعاتی که تصمیم‌گیری‌های عملیاتی را برای کارفرماها تسهیل می‌کنند نیازمند تحلیل‌ها و فرایند‌های متنوعی هستند. فرایند تحلیل داده یک فرایند یکپارچه و مستمر و متناوبی است که بر اساس آن با تحلیل محیط عملیاتی، ابزارهای داده‌برداری متناسب طراحی و استفاده می‌گردند. در همین راستا توسعه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای ثبت داده نیز حائز اهمیت هستند. گام بعدی توسعه روش‌های متنوع تحلیل بانک داده است که بتواند حجم گسترده‌ای از داده‌ها را به اطلاعاتی تبدیل نمایند که برای تصمیم‌گیری در محیط عملیاتی بکار می‌آیند.
شکل زیر به اختصار فرایند تبدیل داده‌های عملیاتی را به عملیات هوشمند توضیح می‌دهد.

بدست آوردن تغییر الگوی ضخامت:
با به‌نمایش درآوردن داده‌ها، می‌توان الگو‌های تغییر ضخامت را مشاهده و موقعیت مکانی آن‌ها را شناسایی کرد.

محاسبه زمان روشن/خاموش شدن الگوی پمپ بوستر:​​​​
​​​​​​​اثرات افزایش و کاهش فشار پمپ بوستر بر روی داده‌ها قابل استخراج و زمان آن قابل ارایه است.

شناسایی موقعیت نقاط جوش:
​​​​​​​​​​​​​​
با تحلیل داده‌‌‌ها می‌توان مکان نقاط جوش در خطوط لوله را شناسایی و به بهره‌بردار گزارش داد.

پروفیل ارتفاعی: ​​​​​​​
​​​​​​​
با ارائه تغییرات و اصلاحات بر روی داده ها می توان پروفیل ارتفاعی خط لوله را به‌دست آورد. ​​​​​​​

شرکت پارس‌سدکو با تمرکز بر حوزه بازرسی خطوط لوله توانسته است دستگاه ارزیاب شرایط خط لوله را طراحی و تولید نماید. این دستگاه با داده‌برداری از داخل خط لوله حجم انبوهی از داده‌های محیطی و عملیاتی را ایجاد می‌نماید که برای تبدیل آنها به اطلاعات خط لوله نیاز به تحلیل و فراوری داده‌ است. یکی از توانمندی‌های پارس‌سدکو، تیم تحلیل داده است که وظیفه بررسی و تحلیل داده‌های خروجی سنسورهای دستگاه ارزیاب را برعهده دارند. این تیم طی فیلترهای چندمرحله ای و عملیات‌های محاسباتی و کدنویسی‌های مرتبط برروی داده‌های آنالیزشده، اطلاعات توصیفی از شرایط خط لوله را به‌صورت گزارش به بهره‌بردار خط لوله می‌دهد.
آنالیزهایی که تیم تحلیل پارس سدکو ارائه می‌دهند، منجر به جمع‌آوری اطلاعات کاربردی درمورد خطوط لوله خواهدشد که بخشی از آن‌ها به شرح زیر می‌باشند:

کیفیت عملیات تمیزکاری:
​​​​​​​
با عبور دوبار متوالی دستگاه ارزیاب می توان کیفیت تمیزکاری خط لوله را بدست آورد.

 تیم تحلیل سدکو، گروهی از متخصصین و خبرگان این عرصه می‌باشند که با مهارت بالا در محاسبات ریاضی، کدنویسی و تحلیل آماری، دانش آنالیز داده‌های عددی، توانایی تحلیل خروجی‌ها و نمایش و آنالیز داده‌ها به صورت خوانا را دارند. امید است که همکاری شما با پارس سدکو،  نوید آینده‌ای بهتر برای صنعت نفت و گاز کشورمان را به همراه داشته‌باشد.  ​​​​​​​ ​​​​​​​

داده ها با پردازش و بهره برداری به اطلاعات و با تحلیل و تولید پ، هوشمندسازی می شوند.
ارزیاب شرایط خط لوله - داده بردار خطوط لوله - PCM