شرکت سدکو در ارائه دانش تخصصی روز در حوزه بازرسی خطوط انتقال نفت و گاز فعالیت دارد و در این بخش به بررسی قابلیت ها و توانایی های ابزار و استانداردهای بازرسی درون خطوط لوله می باشد.

بلاگ پارس سدکو

بلاگ پارس سدکو، تلاش بر ارائه دانش تخصصی روز در حوزه بازرسی خطوط انتقال نفت و گاز دارد و همواره این موضوع را رسالت خود دانسته و در این عرصه قدم خواهدبرداشت. محور اصلی مطالب این بلاگ، بررسی و معرفی قابلیت‌ها و توانایی‌های ابزار و استانداردهای بازرسی درون خطوط لوله می‌باشد. امید است تا بتوانیم قدمی هرچند کوچک برای افزایش دانش فنی در سطح کشور برداشته و با گسترش دانش فنی، کشور عزیزمان را به خودکفایی برسانیم.