شرکت سدکو در نمایشگاه ها و همایش های متفاوتی شرکت داشته است. همجنین می توانید از تازه ترین فرصت های شغلی سدکو در این صفحه باخبر شوید.